La Defense 0 by smok

La Defense 0

Artwork Stats

Medium
Technique
Artwork Stats
Added: Jun 16, 2005
Views: 5224
Likes: 0
Fav'd: 0 times
Comments: 2

Artwork Description

Login or register to post comments

Comments

Guest's picture

brawo ladnie az mi sie lezka zazdrosci w oku kreci ze ja tak nie umiem

Guest's picture

Pierwotna wersja by³a wspania³a. Ta jest jeszcze lepsza. Fantastyczny materia³ na plakat filmowy lub ok³adkê ksi¹¿ki. Mo¿e nawet taki by³ zamys³ autora...

Art at its best.