Achaja by donek

Achaja

Artwork Stats

Genre
Medium
Technique
Artwork Stats
Added: Mar 13, 2005
Views: 11110
Likes: 0
Fav'd: 0 times
Comments: 3

Artwork Description

Login or register to post comments

Comments

Guest's picture

Jeden z lepszych z ca³ego cyklu, choæ nie najlepszy... Ale siara - tylko tu uda³o siê zgromadziæ same wypowiedzi Polaków

mcf's picture

wspaniala praca!

paulad's picture

podziwiam, podziwiam...
niesamowite akryle...

Art at its best.