Master of the woods by morr

Master of the woods

Artwork Stats

Genre
Medium
Technique
Artwork Stats
Added: Jun 12, 2005
Views: 7162
Likes: 0
Fav'd: 0 times
Comments: 4

Artwork Description

This picture is drawn by black pen and original size is 13x13 cm.
It is man (god) of celtic myth.

Login or register to post comments

Comments

morr's picture

Ani se neptej.-) Je to dìláno kulièkovým perem a èíòanem na tvrdý papír ve velikosti 13x13 cm a zabralo mi to témìø 30 hodin. Pøeci jen tou propiskou to trvá a hodnì záleží na tom jak dobøe propiska na daný papír chytá (protože ty nejjemnìjší odstíny se dìlají docela složitì a bohužel na tom scanu nelze vidìt veškerá škála šedí…

Guest's picture

Jak dlouho ti to trvalo?

Guest's picture

He doesn't look very happy. I think a Pict would be the last person I'd want to anger. (Especially this one.)

rita's picture

Man, this is good!

Art at its best.